Termeni și condiții

Termenii şi Condiţiile de față se administrează în numele Dr.Office Group SRL. Atunci când se menționează „Noi” şi „al nostru” , se face referire la Societatea Dr.Office Group SRL, înregistrată în România, cu sediul în Strada Zece Mese, Nr.7, Bucuresti, Sector 2, 024061, Romania. Dr.Office Group SRL administrează site-ul drfit.ro. Menționările „dumneavoastră” şi „al dumneavoastră”, apoi, după acceptare, „Membrul”, se referă la persoana ce completează formularul de solicitare a calităţii de Membru. Trebuie să fi împlinit vârsta de 16 ani pentru a deveni Membru al sălii de fitness și pentru a crea cont de Membru prin intermediul site-ului nostru. Persoanele sub 16 ani, nu îndeplinesc vârsta de eligibilitate pentru a deveni Membri sau pentru a se înregistra prin intermediul site-ului nostru. Persoanele minore, doar cu vârsta peste 16 ani, se pot înregistra pe site-ul Dr.Fit pentru achiziționarea unui abonament.

CONDIŢII PRINCIPALE

1. Prezentul acord intra in vigoare în urma acceptării Termenilor şi Condiţiilor, în secţiunea de declaraţii a procesului de abonare web, prin selectarea butonului JOIN NOW [ÎNSCRIE-TE ACUM]. 2. Toate solicitarile calităţii de Membru sunt supuse aprobării conducerii. Conducerea îşi rezervă astfel dreptul de a respinge o cerere de Membru al sălii de fitness, indiferent de motiv, la propria discreţie. 3. Calitatea dumneavoastră de Membru începe imediat dupa incheierea procesului de abonare (sau la deschiderea sălii de fitness în cazul unui abonament prevândut). 4. Prezentul acord este obligatoriu atat pentru noi cat şi pentru dumneavoastră, avand dreptul ca Membru la toate privilegiile corespunzătoare tipului de abonament ales. 5. Calitatea de Membru/abonat, conferit prin prezentul acord nu poate transferat/cesionat. 6. Legile României vor guverna Termenii & Condiţiile, fără a intra în conflict cu principiile juridice. Toate conflictele reieşind în legătură cu acest aspect vor fi audiate doar de instanţe cu jurisdicţie competentă în România. 7. România este țara noastră de domiciliu. Dr.Office Group SRL nu face nicio declarație că acest site este adecvat pentru utilizare în alte locații. Dacă utilizați acest site din alte locații, sunteți responsabil pentru asigurarea respectării legilor locale. Nu puteți utiliza, exporta sau reexporta materiale de pe acest site, cu încălcarea oricărei legi sau reglementări aplicabile, inclusiv, fără limitare, a legilor și reglementărilor românești privind exportul.

SĂNĂTATEA MEMBRULUI

8. La acceptarea acestor Termeni și condiții, Membrul garantează și declară, de asemenea, că prezintă o stare bună de sănătate și nu cunoaște cauze pentru care nu poate desfășura exerciții active sau pasive. De asemenea, Membrul garantează că astfel de exerciții nu ar fi în detrimentul propriu privind sănătatea, siguranța, confortul, bunăstarea sau starea sa fizica. 9. Prin acceptarea prezentului acord, Membrul/abonatul se angajeaza ca nu va folosi nicio facilitate Dr. Fit cât timp suferă de infecții, boli contagioase, maladii sau alte afecțiuni, cum ar fi tăieturi deschise, abraziuni, plăgi deschise sau infecții minore, în cazul în care există riscul ca o astfel de utilizare să fie în detrimentul sănătății, siguranței, confortului sau stării fizice a altor Membri. 10. Înainte de a folosi o facilitate Dr. Fit, Membrul trebuie să citească și să îşi dea acordul pe Formularul nostru de declarație de sănătate, făcând clic pe butonul „Join Now” [Înscrie-te acum]. 11. Dacă Membrul urmează tratament medicamentos şi este conştient de o stare ce îl poate afecta pe durata exerciţiului fizic, este necesară o scrisoare medicală din partea doctorului.

ACCESUL ÎN SALA DE FITNESS

12. După ce veți deveni Membru și înainte de prima vizită, vi se va elibera un cod QR prin aplicația Dr. Fit; pentru a avea acces la Cluburile noastre, trebuie să prezentați de fiecare dată codul QR. 13. Nu trebuie să partajaţi codul dumneavoastră QR sau să îi permiteţi utilizarea de către o altă persoană. Imposibilitatea de a respecta acest aspect va conduce la anularea calităţii dumneavoastră de Membru. 14. Nu trebuie să săriți peste barierele de acces în niciun moment şi din niciun motiv. Nerespectarea acestui aspect va duce, de asemenea, la anularea calității dumneavoastră de Membru. Intrarea frauduloasă duce, de asemenea, la proces penal și la o amendă de 2500RON atât pentru făptaș, cât și pentru complice.

ONORARII ŞI TAXE

15. Toate abonamentele, taxele şi onorariile publicate includ toate impozitele (de exemplu, TVA), la valorile actuale aplicabile în momentul înscrierii. În cazul impunerii de taxe suplimentare în legătură cu furnizarea serviciilor noastre, abonatului/Membrului ii revine obligaţia de a le achita în plus faţă de taxele de abonament. 16. „Plata lunară” sau „Plata recurentă” reprezintă taxa lunară de abonament corespunzătoare opţiunii de abonament cumpărate, calculată în funcţie de tipul de abonament şi de durata abonamentului ales la momentul înscrierii. 17. Abonamentul lunar sau Plata lunară se efectueaza în fiecare lună integral, în avans, în ziua 1 a lunii calendaristice, cu excepţia anulărilor, în baza condiţiilor detaliate mai jos. 18. La înscrierea ca Membru se va percepe o „Taxă de înscriere”. Aceasta reprezintă o plată singulară în vederea înscrierii ca Membru şi se aplică pentru acoperirea costurilor administrative iniţiale necesare creării unui nou abonament şi al acordului de plată recurentă. 19. Pe parcursul anumitor perioade speciale de ofertă (de exemplu, anterior deschiderii), conducerea Dr.Office Group SRL poate, la propria discreție, să elimine sau să reducă taxa de înscriere. 20. Taxa de înscriere (dacă trebuie achitată/se percepe la momentul înscrierii) şi prima Plată lunară se colectează de la dumneavoastră fie de pe cardul de debit/credit sau printr-un alt tip de plată acceptabil, în momentul în care deveniţi Membru și achitați abonamentul. 21. Cea de-a doua Plată lunară se va face în ziua 1 din luna următoare înscrierii, cu excepţia situaţiei în care v-aţi înscris anterior deschiderii sălii de fitness, caz în care se va colecta în ziua 1 a primei luni complete ulterioare deschiderii sălii de fitness. Plăţile lunare ulterioare pentru taxele de abonament lunare se vor colecta în ziua 1 a fiecărei luni ce urmează. 22. În cazul întârzierilor de plată, dacă plățile nu se efectuează nici după transmiterea notificărilor noastre prealabile pentru neefectuarea plății, ne rezervăm dreptul de a vă suspenda sau înceta calitatea dumneavoastră de Membru. Dacă înregistrați peste 30 de zile întârziere la o plată lunară neefectuată, atunci ne rezervăm dreptul de a vă anula abonamentul fără o notificare prealabilă. 23. Plată recurentă lunară este obligatorie, indiferent de prezenţa dumneavoastră în sala de fitness, cu excepţia situaţiei în care condiţiile de anulare de mai jos sunt întrunite. 24. Data Plăţii lunare va fi ziua 1 a fiecărei luni calendaristice. Nu puteţi modifica data Plăţii lunare, însă ne rezervăm dreptul de a modifica data Plăţii dumneavoastră lunare, la discreţia noastră. 25. Vom colecta în mod automat Plăţile lunare. Abonamentul dumneavoastră fiind extins cu o lună pentru fiecare plată („Perioada de reînnoire”). 26. Sunteţi de acord să ne informaţi imediat cu privire la orice modificare înregistrată în cazul Datelor dumneavoastră de Membru furnizate. 27. Sunteţi de acord să păstraţi o copie a tuturor tranzacţiilor şi sunteţi responsabil pentru păstrarea confidenţialităţii contului. 28. Datele cardurilor de credit/debit şi informaţiile personale NU vor fi salvate, vândute, partajate, închiriate către terţi. 29. Dr. Fit nu va transmite datele cardurilor de debit/credit terţilor. 30. Dr. Fit ia măsuri adecvate pentru a asigura confidenţialitatea şi securitatea datelor, inclusiv prin diverse metodologii hardware şi software. Cu toate acestea, Dr. Fit nu poate garanta securitatea informaţiilor publicate online. 31. Dr. Fit nu este responsabilă pentru politicile de confidenţialitate ale site-urilor conectate. Dacă furnizaţi informaţii terţilor, se vor aplica reguli diferite privind colectarea şi utilizarea informaţiilor dumneavoastră. Dacă aveţi întrebări cu privire la utilizarea informaţiilor colectate de către acele entităţi, vă recomandăm să le contactaţi direct. 32. Politicile și Termenii și Condițiile site-ului se pot fi modifica sau actualiza ocazional în vederea respectării cerințelor și standardelor. Prin urmare, Clienții sunt încurajați să viziteze frecvent aceste secțiuni pentru a cunoaște modificările de pe site. Modificările vor intra în vigoare în ziua în care sunt postate.

METODĂ DE PLATĂ

33. Acceptăm plăţi prin cărţi de debit sau credit Visa sau Mastercard în RON pentru abonamente şi alte produse şi servicii. Toate cumpăturile online sunt guvernate şi de termenii şi condiţiile respectivilor furnizori de servicii. Vă rugăm să revizuiţi acordul de utilizare al furnizorilor de servicii şi politica de confidenţialitate anterior oricărei tranzacţii. 34. Confirmarea de plată prin e-mail se va emite în curs de 24 ore de la procesarea cu succes a plăţii, la adresa furnizată în punctul de înscriere. 35. Ca titular de card, trebuie să păstraţi o copie a tranzacţiilor, a politicilor şi regulilor Comerciantului. 36. Sunteţi responsabil pentru păstrarea confidenţialității contului dumneavoastră de Membru şi a detaliilor de plată.

ANULARE ŞI RAMBURSĂRI

37. Aveți la dispoziție fie 14 zile complete după înscriere dacă nu mergeți la sala de fitness (sau 14 zile complete de la deschiderea sălii de fitness dacă v-ați înscris în timpul unei etape de vânzare anterioară deschiderii) sau 24 de ore după prima vizită pentru a anula acest acord, indiferent de motiv. 38. Vă rugăm să aveţi în vedere că trebuie să anulaţi în cursul a 24 de ore anterior plăţii următoare, pentru a vă asigura că nu se vor face plăţi recurente. 39. Dacă exercitați dreptul de anulare, în decursul celor 14 zile, vă vom rambursa valoarea abonamentului. Dacă ați folosit sala de fitness în luna calendaristică anterioară solicitării anulării, atunci anularea pentru această lună calendaristică este invalidă și va fi onorată pentru luna următoare. 40. Taxa de înscriere nu este rambursabilă, indiferent de situaţie. 41. Rambursările vor fi efectuate folosind aceleași modalități de plată ca și cele folosite pentru tranzacțiile inițiale și vor fi procesate în termen de 30 de zile, în funcție de banca emitentă a cardului de credit sau a echivalentului acestuia.

SECURITATEA DATELOR

42. În decursul înscrierii ca Membru și al creării plății recurente lunare, putem colecta anumite informații personale despre dumneavoastră, inclusiv detalii personale și informații privind sănătatea dumneavoastră. Vom folosi aceste informații în scopuri ce includ administrarea calității dumneavoastră de Membru și comunicarea cu dumneavoastră. Aveți datoria de a păstra informațiile dumneavoastră personale la zi și de a ne informa cu privire la orice modificări semnificative. 43. Vom limita accesul la prelucrarea și utilizarea informațiilor dumneavoastră personale la angajații și conducerea noastră, care, periodic, pot solicita utilizarea acestora în scopuri de marketing sau alte servicii. Adițional, periodic, ar putea fi necesar să punem datele dumneavoastră personale la dispoziția terților – și anume a autorităților, a companiilor din cadrul grupului nostru și a consilierilor specializați. 44. De asemenea, putem furniza informațiile dumneavoastră de contact partenerilor noștri de afaceri și terților, care vă pot contacta în legătură cu produsele și serviciile lor. Vă rugăm să ne informați în timpul procesului de înscriere dacă nu doriți să primiți astfel de informații. 45. Vă rugăm să ne contactați dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la modul în care vom folosi și stoca informațiile dumneavoastră personale sau dacă doriți să vă exercitați dreptul de a accesa, modifica, obiecta cu privire la utilizarea datelor sau solicita ștergerea informațiilor dumneavoastră personale. 46. Ne rezervăm dreptul de a face fotografii cu facilitățile noastre (care vă pot include, cu condiția ca includerea dumneavoastră să fie întâmplătoare) în scopuri media și promoționale. 47. Ne vom strădui să folosim orice metodă de comunicare considerată adecvată de a vă informa despre sala de fitness, cu scopul oferirii unei experiențe deosebite, presupunând că informațiile furnizate de dumneavoastră sunt corecte și pot fi utilizate pentru a vă transmite respectivele informații. 48. În calitate de Membru al Dr. Fit, recunoașteți că ați citit și înțeles prevederile acestui alineat și că sunteți de acord cu colectarea, utilizarea, procesarea și dezvăluirea informațiile dumneavoastră personale, conform punctelor anterioare.

SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA

49. Toți Membrii sunt obligați să accepte „Formularul de declarare a sănătății Membrilor” la punctul de înregistrare și înainte de a începe orice antrenament în cadrul sălii de fitness. 50. Membrii trebuie să țină cont de ceilalți Membri, utilizând propriul prosop de antrenament atunci când folosesc oricare dintre echipamentele de exerciții. 51. Membrilor li se solicită returnarea tuturor echipamentelor mobile pe rafturile alocate acestora. 52. Membrii care nu sunt siguri în privința utilizării vreunui echipament sunt rugați să solicite asistență personalului Dr.Fit. 53. Instructorii de fitness și Membrii personalului Dr. Fit sunt autorizați să oprească pe oricine să facă exerciții, dacă acest lucru, în opinia lor, poate conduce la vătămări indivuale și/sau ale altor persoane. Utilizatorii trebuie să respecte indicațiile și recomandările instructorilor sălii de fitness. 54. Deși se iau toate măsurile de precauție pentru menținerea standardelor de siguranță, toate echipamentele și facilitățile sunt utilizate în întregime pe riscul Membrilor sau al clienților. Orice defecțiune a echipamentului trebuie raportată unui Membru al personalului imediat ce este sesizată. 55. Ne rezervăm dreptul de a închide orice parte a clădirii sau de a retrage echipamentele pentru a efectua reparații esențiale sau de întreținere. O notificare prealabilă se va transmite când va fi posibil pentru evitarea oricărui inconvenient. 56. Pentru scopuri de siguranţă, utilizaţi doar sticle de plastic cu capace sport pentru băuturi, unde acestea sunt permise. 57. Din motive de siguranță și igienă, nu este permis consumul de alimente în alte zone decât în cele special desemnate. 58. Membrii sau clienții nu pot utiliza facilitățile dacă se află sub influența alcoolului, a stupefiantelor sau a altor substanțe care modifică starea de spirit. 59. Dr. Fit aplică o politică strictă anti-fumat.

COD VESTIMENTAR

60. Toți Membrii sunt obligați să poarte echipament de fitness corespunzător și să se îmbrace decent pe durata antrenamentului. Nu sunt acceptate top-urile scurte care expun abdomenul, hainele rupte, pantalonii lungi și scurți din denim și căciulile de tip beanie. 61. În sala de fitness va fi necesară încălțămintea sport cu talpă de cauciuc non-marking (care nu lasă urme). Încălțămintea de tip „crocs” și șlapii nu se consideră încălțăminte adecvată de antrenament. 62. Membrii ar trebui să rămână întotdeauna îmbrăcaţi decent şi în manieră adecvată, inclusiv în zona vestiarelor. 63. Nuditatea şi lipsa tricoului nu sunt permise.

VESTIARE

64. Se vor pune la dispoziţie vestiare temporare pentru Membrii sălii de fitness. Membrilor le este interzis sa depoziteze peste noapte obiecte personale in vestiare, acestea se golesc după utilizare. Dr.Office Group SRL își rezervă dreptul de a goli vestiarele la sfarsitul fiecarei zile lucratoare. 65. Bunurile personale sau orice alte bunuri găsite in vestiare, vor fi pastrate timp de o săptămână; ulterior, conducerea îşi rezervă dreptul de a elimina articolele după cum consideră adecvat. Articolele de îmbrăcăminte şi alte articole similare vor fi aruncate după 1 săptămână; cu toate acestea, orice alte articole de valoare vor fi vândute periodic, iar valoarea acestora va fi donată către o instituţie caritabilă numită de sala de fitness şi nicio revendicare nu va mai fi acceptată din partea Membrilor sau vizitatorilor, după această perioadă.

COMPORTAMENT

66. Membrii şi clienţii trebuie să utilizeze facilităţile Dr. Fit cu bună-credință și respect; Membrilor li se interzice utilizarea unui limbaj neadecvat sau ofensator precum și orice tip de violenţă fizică şi/sau verbală, atât faţă de ceilalţi Membri sau invitaţi ai Membrilor, cât şi faţă de personalul Dr.Fit. Imposibilitatea de a respecta aceste aspecte va reprezenta o încălcare gravă a condiţiilor şi ar putea avea ca repercursiune pierderea abonamentului. 67. Ne rezervăm dreptul de a împiedica accesul sau utilizarea acestor facilități de către orice persoană considerată ca acționând necorespunzător sau comportându-se într-o manieră inacceptabilă, precum stabilit de managementul Dr.Fit. 68. În semn de respect pentru ceilalţi Membri, echipamentele de sală trebuie curățate după utilizare şi reaşezate în poziţia corectă. 69. Orice comportament antisocial sau ofensator va avea ca rezultat îndepărtarea imediată a Membrului sau a clientului din incinta sălii, rezultând în anularea abonamentului. 70. Platformele de social media Dr. Fit sunt vizate drept un mijloc de creare a unei comunităţi, de facilitare a comunicărilor şi de furnizare a unui forum pentru feedback. Postările cu conţinut considerat de conducerea noastră, la discreţia sa, ca fiind inadecvat, pot fi îndepărtate, iar utilizatorilor în cauză, li se poate rezilia abonamentul, drept consecinţă a comportamentului grav inadecvat. 71. O igienă personală adecvată este obligatorie, iar oricărui Membru care nu respectă acest aspect îi va fi solicitată remedierea problemei sau părăsirea sălii de fitness, calitatea de Membru putând fi anulată, la discreția conducerii Dr. Fit.

FACILITĂŢI ALE SĂLII DE FITNESS

72. Nicio clauză din prezentul Regulament si nicio acțiune sau declarație a vreunui reprezentant Dr.Fit nu va fi interpretată ca o obligație a Dr.Fit de a asigura paza bunurilor personale ale Membrului ori ca o preluare în custodie ori depozit a acestora, sens în care Dr.Fit este exonerată de orice răspundere pentru pierderea, deteriorarea (totală sau parţială) sau pentru furtul bunurilor personale ale Membrilor, pe perioada cât aceştia se află în sala de fitness. 73. Utilizarea telefoanelor mobile cu funcții ale camerei și/sau alte tipuri de înregistrări vizuale în vestiare este strict interzisă, iar Membrii sunt obligați să se asigure că nu deranjează/lezează nicio altă persoană atunci când folosesc astfel de dispozitive în cadrul unității noastre. 74. Este interzisa intrarea Membrilor / a invitatilor acestora în sala de fitness, cu produse proprii alimentare sau bauturi. 75. Programul de funcționare este cel indicat la intrarea sălii de fitness și pe avizier. Conducerea își rezervă dreptul de a ajusta orele pentru menținerea curățeniei, efecturarea decorărilor, reparaților și organizarea evenimentelor private și a sărbătorilor.

CONDIŢII GENERALE

76. Dr.Office Group SRL poate rezilia acest acord cu efect imediat în urma notificării dumneavoastră, în cazul încălcării termenilor și condițiilor. 77. Membrilor le este interzis sa vina in facilitatile Dr.Fit cu Antrenorii Personali. Membrii se pot antrena doar cu colaboratorii si personalul aprobat al Dr.Office Group SRL. Solicitarea și vânzarea de sesiuni private de antrenament personal sau marfă de orice tip de către orice Membru este interzisă și poate conduce la încetarea imediată a abonamentului. 78. Conducerea Dr.Office Group SRL își rezervă dreptul de a folosi fotografii individuale sau de grup ale Membrilor și invitaților pentru scopuri media sau promoționale. 79. Toți Membrii trebuie să respecte regulile sălii de fitness, care pot fi modificate și/sau completate periodic, la discreția conducerii. 80. Neîndeplinirea de către conducere a oricăror drepturi ale acestora, în orice moment, pentru orice perioadă, nu poate fi interpretată ca o renunțare la aceste drepturi. 81. Membrii și/sau clienții nu au voie să fotografieze sau să copieze designurile noastre interioare, materialele promoționale, temele sau conceptele. Ne rezervăm dreptul de a acționa în justiție împotriva oricărui Membru ce distribuie, partajează și/sau furnizează un astfel de conținut către oricare terț vânzător sau concurent. 82. Site-ul Dr. Fit poate conduce în mod automat la rezultate de căutare ce fac referire la şi/sau fac legătura cu site-uri terţe din World Wide Web. Nu avem control asupra acestor site-uri sau al conţinutului lor. Dr. Fit nu garantează ori declară că site-urile prezintă un conţinut corect, legal şi/sau inofensiv. Orice link spre un alt website nu este o recomandare a acestui website, iar dvs. luaţi la cunoştinţă acest fapt şi sunteţi conştienţi de faptul că nu ne asumăm responsabilitatea pentru conţinutul sau pentru disponibilitatea acestor website-uri. Ne rezervăm dreptul de a fi despăgubit sau absolvit, de orice răspundere sau taxă legală, stricăciune, pierdere, cost și orice altă cheltuială în relaţie cu revendicările sau acţiunile aduse împotriva Dr.Fit, apărute în urma oricărei încălcări de către dvs. a Termenilor şi Condiţiilor sau a altor responsabilităţi născute din utilizarea acestui website.
ro_RO
Alege clubul la care vrei să devii membru